В структурі комунального підприємства «Плесо» функціонує випробувальна хімічна лабораторія, яка здійснює контроль якості вод:
— питних;
— господарсько-питних;
— талих;
— технологічних підготовлених;
— господарсько-побутових стічних;
— природних поверхневих;
— зворотних;
— стічних очищених
за органолептичними, фізико-хімічними, токсикологічними та бактеріологічними показниками (47 показників) та піску річкового (піску будівельного) за 2 показниками.

Основними видами діяльності лабораторії є:

  • внутрішньо-виробничий контроль-моніторинг якості поверхневих вод озер, ставків, річок, канав, каналів, рівчаків, які є на балансі КП «Плесо»;
  • дослідження якості вод очисних споруд з метою оцінювання ефективності очищення води очисними установками та санітарний контроль вод, які скидаються з очисних споруд в природні водойми;
  • дослідження якості питної води свердловин, які є на балансі КП «Плесо», та питної води, яка надходить в розгалужені мережі на муніципальних пляжах міста Києва;
  • контроль за санітарним станом фонтанчиків з питною водою, розташованих на київських муніципальних пляжах;
  • дослідження вологості та насипної густини річкового піску, що надходить від постачальників;
  • надання послуг з досліджень води стороннім організаціям згідно з укладеними Договорами.

Компетентність лабораторії підтверджена Державним підприємством  «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), який оцінив та визнав вимірювальні можливості випробувальної хімічної лабораторії. Сертифікат визнання вимірювальних можливостей № ПТ-76/20 від 28.02.2020 р. (чинний до 27.02.2022).