Уряд обмежив вміст фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах

24.12.2021
Постанова Кабміну, а також частина затверджених нею змін до Технічного регламенту мийних засобів, набрали чинності 8 грудня 2021 року

2 червня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 575 «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» (далі – Постанова № 575). Цей регуляторний акт передбачає поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах, що використовуються як для побутового, так і промислового прання та миття. Прийняття акта і його подальше впровадження дозволяє очікувати суттєвий природоохоронний ефект та послаблення цвітіння (евтрофікації*) водойм на території України.

Джерело: Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (www.reestrnpa.gov.ua).

* Відповідно до Директиви Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод» евтрофікація – це збагачення води поживними речовинами, особливо сполуками азоту та/або фосфору, що призводить до прискореного росту водоростей та вищих форм рослинного життя, внаслідок чого виникає небажане порушення балансу організмів у воді, а також зниження її якості.

Згідно з Директивою 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» речовини, що сприяють евтрофікації (зокрема, нітрати і фосфати) віднесено до переліку основних забруднювачів.

Обставини та події, що передували ухваленню Постанови № 575

Влітку 2020 року фахівцями КП «Плесо» було ініційовано електронну петицію про законодавчу заборону фосфатних мийних засобів для покращення стану водних об’єктів України (петиція від 01.07.2020 № 22/100054-еп, https://petition.president.gov.ua/petition/100054). Це спільна ініціатива фахівців відділу зв’язків з громадськістю та служби екологічного нагляду на землях водного фонду КП «Плесо».

Колективне звернення обґрунтоване тим, що масове використання побутової хімії із вмістом фосфатів та інших сполук фосфору є одним із головних чинників забруднення поверхневих водних об’єктів і призводить до їх евтрофікації.

Вказана петиція не набрала необхідної для її розгляду кількості підписів. Протягом встановленого Законом України «Про звернення громадян» трьохмісячного строку на її підтримку зібрано 6 775 підписів громадян із 25 тисяч необхідних.

Проте, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтримало вирішення питань, порушених у цій електронній петиції. 1 жовтня 2020 року було створено міжвідомчу робочу групу, завданням якої стала розробка рішень щодо мінімізації шкідливого впливу мийних засобів на стан водних об’єктів. До складу робочої групи увійшли представники Міндовкілля, Мінекономіки, ПрАТ «АК «Київводоканал», а також представники КП «Плесо» – ініціатори зазначеної петиції.

Робочою групою було розроблено проєкт вищезгаданої постанови Кабміну та проєкт змін до Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 (далі – ТР).

Особливості набрання Постановою № 575 чинності

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» нормативно-правові акти, якими вносяться зміни до технічних регламентів, набирають чинності у термін, визначений цими нормативно-правовими актами, але не раніше ніж через шість місяців з дня їх офіційного опублікування, з метою надання суб’єктам господарювання часу для приведення своєї продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва у відповідність із новими вимогами.

Офіційне опублікування Постанови № 575 відбулось у газеті «Урядовий кур’єр» від 08.06.2021 № 108. Тому постанова, а також частина затверджених нею змін до Технічного регламенту мийних засобів, набрали чинності 8 грудня 2021 року.

Огляд основних положень Постанови № 575 та затверджених нею змін до ТР

Доручення Міністерству економіки та іншим органам влади

Постанова № 575 містить доручення Міністерству економіки в шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою:

– оновити перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту мийних засобів;

– разом з Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною митною службою, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів розробити та подати для затвердження Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо державного ринкового нагляду** та державного контролю продукції** щодо відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту мийних засобів.

** Відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» державний контроль продукції здійснюється митними органами, а Держпродспоживслужба є органом державного ринкового нагляду, до сфери відповідальності якого віднесено мийні засоби.

Обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах і дати їх застосування

Редакція ТР до набрання чинності Постановою № 575:

  • застосовуються обмеження загального вмісту фосфору в пральних порошках (з 26.12.2014) та в мийних засобах для побутових посудомийних машин (з 1 січня 2017 р.).

З 8 грудня 2021 року:

  • дія встановленого раніше обмеження загального вмісту фосфору в пральних порошках поширюється також на інші мийні засоби, призначені для прання (представлені у формі рідини, у твердій формі або ж таблетованій). Такі зміни спрямовані на приведення Додатка 1 до ТР у відповідність із додатком VIa Регламенту (ЄС) 648/2004 Європейського Парламенту та Ради «Про миючі засоби» (Annex VIa. Limitations on the content of phosphates and of other phosphorus compounds), в якому термін «пральний порошок» відсутній.

З 31 грудня 2023 року передбачено:

  • посилення обмежень загального вмісту фосфору в мийних засобах для прання в побутових пральних машинах і для побутових посудомийних машин;
  • застосування обмежень загального вмісту фосфору в мийних засобах для прання в побутових пральних машинах як до сильнодіючих мийних засобів, так і до мийних засобів для делікатних тканин (задля приведення Додатка 1 до ТР у відповідність із додатком VIa Регламенту (ЄС) 648/2004 «Про миючі засоби»);
  • запровадження нових обмежень масової частки загального фосфору в мийних засобах для прання в промислових пральних машинах, для ручного миття, прання та очищення, для промислових посудомийних машин та в інших мийних засобах.

З 31 грудня 2026 року передбачено:

  • встановлення остаточних, посилених обмежень масової частки загального фосфору в мийних засобах для прання в промислових пральних машинах і для промислових посудомийних машин.

Врахування пропозицій фахівців КП «Плесо»

У Постанові № 575 та затверджених нею змінах до ТР враховано значну кількість пропозицій фахівців КП «Плесо», які вносились ними під час розробки проєкту акта міжвідомчою робочою групою. Серед інших, слід виокремити такі:

  • включення положень, що стосуються удосконалення державного контролю продукції митними органами;
  • встановлення з 31 грудня 2023 року обмеження масової частки загального фосфору в мийних засобах для ручного прання;
  • можливість добровільного застосування встановлених обмежень до настання дат їх застосування – 31.12.2023 і 31.12.2026 (згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» технічними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановлені особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо можливості застосування на вибір виробника вимог нового технічного регламенту або технічного регламенту, що був чинним раніше, протягом встановленого перехідного періоду).

Насамкінець варто додати, що відповідно до статті 117 Конституції України та статті 49 Закону «Про Кабінет Міністрів України» постанови і розпорядження, які видає Кабмін, є обов’язковими до виконання.